Img 4031

Elever lærte om fjernvarme

Onsdag d. 7. december havde Stege Fjernvarme besøg af tre klasser fra Møn Skole, Stegeafdelingen. Anledningen var den, at de tre niendeklasser i uge 49 havde sat fjernvarme på skoleskemaet i forbindelse med forårets prøver i naturfag. Her skal man på forhånd opgive otte temaer og skolens naturfagslærere har valgt, at et af disse temaer skal have noget med energi at gøre. Man havde i forvejen været inde på Dansk Fjernvarmes hjemmeside ”Fjernvarmeskolen” at kigge og man ønskede som supplement hertil, at aflægge et virksomhedsbesøg.

 

Det var Jens Høj der stod for rundvisningen, som startede i halmladen og fortsatte gennem kedelrummet via askegraven til kontrolrummet. Eleverne fik også kendskab til vores solfangeranlæg, men ”slap for” turen ud til Kobbelvejs forlængelse – de kunne i stedet nøjes med at få et overblik over anlægget via en planche ophængt i gangen. Lærerne udtrykte efterfølgende tilfredshed med gennemgangen og der kommer måske nye klasser på besøg til efteråret.

Tidligere på året, nærmere betegnet i slutningen af september, havde Stege Fjernvarme besøg af 37 pensionister fra Kemnitz, Vorpommern og også de udtrykte beundring og glæde over besøget på vores lille virksomhed.