Sol Sonriente 8

Nyhedsbrev fra formanden

Nyhedsbrev Stege Fjernvarme

Nyhedsbrev april 2016

 

Foråret – eller mangel på samme – har for Stege Fjernvarmes vedkommende stået i solfangeranlæggets tegn og status ultimo april er, at solen nu opvarmer Stege by! Midt i april blev de første trykprøver af rørene afviklet og få dage efter var anlægget oppe at køre. Der foregår stadig justeringer af anlægget ligesom vi godt kunne tænke os lidt mere sol, men hele anlægget er nu fuldt funktionsdygtigt og kan betjenes via computere på værket og hjemme hos den enkelte vagthavende, hvilket også er med til at lette arbejdet en smule hos den af de ansatte, der har vagten om aftenen eller i weekenden.

Bestyrelsen har nedsat et lille udvalg som arbejder med en kombineret indvielses- og jubilæumsfest lørdag d. 4. juni. For ganske nylig omdelte bestyrelsen en lille folder til samtlige husstande i Stege og denne folder vil nu blive fulgt op af et fire siders indstik i Ugebladet for Møn i uge 20 og her vil man kunne læse meget mere om programmet for dagen, som først og fremmest vil forme sig som et ”åbent hus” med noget til ganen og nok også et lille tog!!

Facts om solfangeranlægget er, at det har en ydelse på 7400 MWh per år, svarende til opvarmnin-gen af 405 boliger årligt eller cirka 18-20 procent af den samlede produktion. Solfeltet breder sig over 14.515 kvadratmeter og består af 1152 solpaneler. Der er opført en 23 meter høj akkumuleringstank som har et volumen på 2300 kubikmeter og endelig er teknikbygningen på værket udvidet med nogle kvadratmeter. Den samlede pris for hele projektet er endnu ikke opgjort endeligt, men den forventes at ligge på ca. 30 mio. kr.

Med etableringen af solfangeranlægget præsterer Stege Fjernvarme samtidig en form for ”opsparing” af energisparepoints for en femårig periode. Alle danske fjernvarmeværker skal hvert år præstere energisparende foranstaltninger og pålægges således et antal energisparepoints – hvis man ikke selv kan præstere dem, skal man ud at købe dem, hvilket Stege Fjernvarme har måttet gøre indtil i år. Stege Fjernvarme skulle sandsynligvis i de kommende fem år have købt energisparepoints for omkring 3,3 mio. kr. - penge som man nu i stedet har investeret i et solfangeranlæg.  

Som omtalt i sidste nyhedsbrev, må fjernvarmeværker iflg. varmeloven ikke længere have indtægter fra udlejning og det betyder, at udlejningsejendommen nu er solgt til ejendomsselskabet SSTU Aps. med Jan Hansen som direktør og Lis Dreyer som formand samt Benny Andersen og Henrik Holm som bestyrelsesmedlemmer.

Der har i indeværende år været afholdt to bestyrelsesmøder, hvor optimering og effektivisering har været faste punkter på dagsorden. Som et resultat af implementeringen af solfangeranlægget samt yderligere effektivisering, har bestyrelsen truffet beslutning om at afskedige en trofast medarbejder gennem mange år og med virkning fra 31.03.16 har Karsten Berthelsen modtaget sin afsked. Det er aldrig rart at skulle afskedige en god og stabil medarbejder, men bestyrelsen arbejder løbende på at fastholde og eventuelt gerne nedsætte varmeprisen for brugerne i Stege.

 

Facts om solfangeranlægget:

Solfeltet:

Størrelse:                             14.515 kvadratmeter

Ydelse:                                 7400 MWh / år

Antal solpaneler:                   1152

Andel af den samlede produktion: 18-20 %, svarende til opvarmningen af 405 parcelhuse

 

Akkumuleringstanken:

Højde:                                 23 meter

Volumen:                             2300 kubikmeter

 

Samlet pris:ca. 30 mio. kr. (heraf ca. kr. 3 mio. i besparelse i energisparepoints)

 

Over en 20 årig periode beregnes klimabelastningen at blive ca. 903 ton CO2 mindre !!