Elmevej

Nyhedsbrev juni 2017

Sommeren burde snart være på sit højeste, men hidtil har året budt på megen blæst og mindre sol. Rent varmemæssigt har foråret budt på et større forbrug af halm end budgetteret, idet marts måned ganske vist var rimelig lun, hvorimod april og maj gav anledning til et større forbrug af varme hos vore forbrugere.

Solfangeranlægget har nu været i funktion i et helt år og det har levet op til de stillede forventninger. På www.solvarmedata.dk kan man følge den daglige produktion og selvom vi alle nok kunne ønske os endnu mere sol, får vi stor gavn af den grønne energi, således at der også bliver mere tid til at renovere vores to kedler. De ansatte er færdige med at renovere den ene kedel og selvom ferieperioden nu står for døren, bliver den anden kedel nu gennemgået for fejl og mangler.

Vores solfangeranlæg er ved at blive forsynet med hegn og låger, således at vores plantebælte kan få lov til at være i fred for dyr og det er planen, at jordbunkerne ved indkørslen til solfangerne skal jævnes ud ligesom der skal lægges nyt dræn, så vandet kan ledes væk i grøften.

Sidste år afholdt bestyrelse og ansatte et strategiseminar og som en kensekvens heraf har man undersøgt potentielle udvidelsesmuligheder mod øst – ved hjælp af vores rådgivende ingeniørfirma MOE A/S har vi fået foretaget nogle analyser og det har vist sig mindre rentabelt f.eks. at forsøge at udbrede fjernvarmen mod Vandværksbakken og Udby. Derimod arbejdes der på at få tilsluttet nogle husstande på Kobbelvej ligesom der til stadighed kommer nye huse med på Strandvænget. 

En anden større ting som trænger sig på er en såkaldt ledningsrenoveringsplan, en samlet plan over hvorledes vi sikrer os mod ubehagelige overraskelser i form af utætheder i ledningsnettet. Alle brønde har været efterset og nogle er blevet efterisoleret, men da vi ved at nogle ledninger i bestemte gader har ligget i snart 40 år, må vi nok forvente nogle kommende udgifter til nye ledninger her. Derfor er vi ved at få udarbejdet en samlet plan, ligesom vi sikkert inden for en overskuelig fremtid vil få thermofotograferet hele vores ledningsnet – sandsynligvis via en drone.

Rent personalemæssigt har vi ansat Knud Nielsen som afløser pr. 1. maj. Knud indgår dels i vagtordningen med vagt hver 4, uge og dels som afløser i forbindelse med ferie og sygdom. Da Stege Smedie på Kobbelvej lukkede, købte vi nogle maskiner og noget udstyr derfra ligesom vi har indrette et noget større værksted, og det har således vist sig, at vi nu i langt højere grad selv kan renovere og reparere, således at vi påregner at kunne spare nogle penge i forhold til tidligere.