Solvarmeprojekt

Her vil henover foråret 2017 være mulighed for at se billeder af opførelsen af solvarmeanlæg på Stege Fjernvarme, der kommer billeder fra opstart i august 2015 til færdigt solvarmeanlæg forår 2016.